$5/g
24%
THC
IND HYB

KHALIFA KUSH | IH

Category: Tags: ,

Description

Khalifa Kush